Zleceniodawcy

 

 
  • Kuratorzy spadku
Naszymi zleceniodawcami są przeważnie kuratorzy spadku. Kurator spadku jest przedstawicielem ustawowym nieznanych spadkobierców. Zostaje on ustanowiony przez sąd spadkowy w przypadku pojawienia się posiadającego wartość spadku. Zabezpieczenie spadku i zarządzanie nim oraz ustalenie spadkobierców to czynności, które z reguły wchodzą w zakres jego zadań.
W przypadku szczególnie wysokiego stopnia trudności i zakresu poszukiwań kuratorzy spadku mogą zatrudniać osoby, które zawodowo zajmują się ustalaniem spadkobierców. Zaangażowanie naszego biura nie generuje żadnych kosztów i nie pociąga również za sobą stosunku prawnego.

Naszymi zleceniodawcami są również:

  • kuratorzy dla osoby nieobecnej

  • sądy spadkowe / kancelarie notarialne

  • lokalne samorządy i organy państwowe

  • sądy rejonowe

  • wykonawcy testamentu

  • adwokaci i notariusze

  • doradcy podatkowi i opiekunowie

  • znani spadkobiercy w celu skompletowania grona współspadkobierców (wspólnoty spadkowej)