Kolejność dziedziczenia

 

  • Ustawowa kolejność powołania do spadku odnosi się do związków biologicznych i rodzinnych. Wyjaśnienie stosunków pokrewieństwa w obliczu rozluźnienia związków rodzinnych w naszym społeczeństwie staje się coraz trudniejsze.
  • Niemiecki porządek dziedziczenia zawiera nieograniczone prawo dziedziczenia krewnych, co powoduje, że nieodzowne jest zaangażowanie osób, które zawodowo zajmują się ustalaniem spadkobierców, w celu umożliwienia dostępu przebywającym daleko członkom rodziny do ich części spadku.
  • Pochodzenie od wspólnych przodków musi zostać potwierdzone dla danego pokolenia bez żadnych „białych plam” poprzez uwierzytelnione notarialnie wpisy w rejestrach stanu cywilnego. Jeżeli osoby spokrewnione już nie żyją, wymagane jest udokumentowanie poprzez przedłożenie aktów zgonu, że spadkobiercy są wyłączeni z postępowania spadkowego.
  • Wysokość kwoty, którą otrzymuje spadkobierca, jest uzależniona m.in. od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą, wielkości wspólnoty spadkowej i rzeczywistej wartości spadku w dniu wypłaty.
Schemat „Ustawowa kolejność dziedziczenia”:

 

Sukcesja prawa