„Dzisiaj ludzie znają przede wszystkim cenę a nie wartość.“
Oscar Wilde
Honorarium

 

 
 • Pracujemy przy poszukiwaniu osób uprawnionych do spadku w kraju i za granicą na własne ryzyko. Dopiero przy wypłacie spadku osobom uprawnionym wypłacane jest nasze honorarium. Zleceniodawcy, względnie spadkobiercy nie ponoszą w żadnym wypadku kosztów ani nakładów przez nas poniesionych. Nasze honorarium uzgadniamy ostatecznie z odszukanymi przez nas spadkobiercami. Jego wysokość zależy od stopnia trudności naszych poszukiwań.
  Jeśli są one bezowocne, koszty ponosimy sami.
 • Uzgodnienie wysokości honorarium wynika z wyroku Najwyższego Sądu Federalnego (BGH, wyrok z 23 września 1999, III ZR 323/98). Na zakończenie umowy o wysokości honorarium ustalający spadkobierców zobowiązani są zapewnić sobie prawo do honorarium, w przeciwnym razie nie przysługuje im żadne roszczenie do zwrotu poniesionych kosztów. Dlatego jest zrozumiałym, że ujawnienie wyników naszych ustaleń następuje dopiero po podpisaniu przez wszystkich ubiegających się o spadek umowy.
  Ustalona w umowie, wolna od ryzyka zarówno dla zleceniodawców jak i spadkobierców, wysokość honorarium udaremnia przywłaszczenie wypracowanych przez nas, często czasochłonnych i związanych z wysokimi kosztami, rezultatów.
 • W prawie niemieckim nie ma przepisów dotyczących opłat dla firm ustalających spadkobierców. Dlatego w naszej branży wykształciły się z biegiem lat stawki procentowe od 33% z doliczeniem podatku VAT naliczane od podstawy spadku. Zostały one również uznane za odpowiednie przez nasze sądy. Procent naszego honorarium zabezpiecza nasze roszczenia i wydatki w wysokości udziału spadkowego. Tematyka honorariów dla firm ustalających spadkobierców zawarta jest w literaturze (Joachim/Pohl: Kuratela spadkowa, 3. wydanie 2006, Zimmermann: Kuratela spadkowa , 2001).
 • Sądy niemieckie i europejskie potwierdziły stosowanie wysokości honorariów:

  Wyższy Sąd Krajowy w Wiedniu, decyzja z 3 października 1996,1 Ob. 2168/96x
  Sąd Krajowy (drugiej instancji) Darmstadt, wyrok z 29 czerwca 2000, 13015/99
  Sąd Najwyższy w Berlinie, wyrok z 5 listopada 2001, 26 U 10301/100
  Sąd Krajowy (drugiej instancji) Berlin, wyrok z 1 lutego 2002, 35.0.423/01
  Tribunal de Grande Instance de Paris, wyrok z 11 lutego 2003, 03/80053
  Tribunal de Grande Instance de Creteil (drugiej instancji), wyrok z 18 marca 2003, 02/12791
  Sąd Krajowy (drugiej instancji) Ellwangen, wyrok z 14 maja 2003, 5 O 95/03
  Sąd Krajowy (drugiej instancji) Berlin, wyrok z 19 grudnia 2003, 35 O 131/03
  Tribunal de Grande Instance de Grasse, wyrok z 27 stycznia 2006, RG N° 04/07781
  Wyższy Sąd Krajowy w Brandenburg, wyrok z 20 maja 2008, 11 U 157/07
  Sąd Krajowy (drugiej instancji) Potsdam, wyrok z 7 października 2008, 6 O 128/08

 • Za podstawę wyliczenia wysokości naszego honorarium przyjmuje się rzeczywistą wartość spadku przypadającą spadkobiercom. Wszystkie wydatki naszego biura zawarte są w wyliczonym honorarium z wykluczeniem ustawowego podatku VAT.
 • Nasze honorarium jest, przy wymiarze podatku spadkowego, obowiązkiem spadkowym, tak, ż nieznacząca część naszych usług nie jest pokrywana przez zaoszczędzony podatek spadkowy.
Niestety także nasza branża nie jest oszczędzana. Uznaje się ją czasem za „czarną owcę”, która żąda od klientów zapłaty z góry lub dąży do szybkiego podpisania przez ubiegających się o spadek porozumienia w sprawie honorarium.
Uwaga - wymagana ostrożność przy telefonach pod numer 0900.