Serwis

 

 
Spektrum naszych usług obejmuje:

  • Ustalanie nieznanych spadkobierców lub współspadkobierców, wzgl. miejsca pobytu znanych spadkobierców na całym świecie.
  • Wyjaśnianie stosunków własności w odniesieniu do nieruchomości gruntowych i innych spuścizn.
  • Poszukiwanie nieznanych właścicieli posesji i wierzycieli hipotecznych.
  • Lokalizowanie zapisobiorców.
  • Poszukiwania przedmiotów spadkowych i majątkowych (akcje, konta, biżuteria, dzieła sztuki, ubezpieczenia itp.).
  • Kwerenda w poszukiwaniu beneficjentów z tytułu polis ubezpieczeniowych na życie.
  • Pozyskiwanie aktów i dokumentów w kraju i za granicą.
  • Przygotowanie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku z notariuszami i tłumaczami przysięgłymi.
  • Wsparcie spadkobierców do momentu przejęcia, sprzedaży, wzgl. wypłaty spadku.
  • Powstające z tego tytułu koszty wynajętych adwokatów i doradców podatkowych stanową część składową naszego honorarium.