„Idealista to taki człowiek, który pomaga innym dojść do dobrobytu.“
Henry Ford
Zakres Działania

 

 
 
 • Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania spadkobierców lub współspadkobierców wzgl. ustalanie miejsca pobytu spadkobierców znanych.
 • Wyjaśnianie stosunków własności nieruchomości i innych spuścizn.
 • Poszukiwanie nieznanych własności gruntowych i wierzycieli hipotecznych.
 • Lokalizowanie zapisobiorców.
 • Poszukiwania przedmiotów spuścizn i majątków (akcji, kont bankowych, biżuterii, dzieł sztuki, ubezpieczeń itp.).
 • Wyszukiwanie najbardziej korzystnych umów ubezpieczeniowych na życie.
 • Dostarczanie akt i dokumentów w kraju i za granicą.
 • Załatwianie wszystkich formalności w ramach przeprowadzania dowodów spadkowych.
 • Pomoc w badaniu więzi rodzinnych/genealogia.

Na życzenie możesz otrzymać genetyczne zwierciadło jako graficzny przegląd twoich prywatnych dokumentów (zazwyczaj bezpłatnie) po zakończeniu sprawy związanej z posiadaniem nieruchomości.

Poszukiwania o zasięgu światowym

 • Poza terenem Republiki Federalnej Niemiec poszukiwaliśmy już spadkobierców w:

  Argentynie
  Australii
  Bośni
  Brazylii
  Chile
  China
  Wielkiej Brytanii
  Francji
  Włoszech
  Japonia
  Kanadzie
  Chorwacji
  Nigeria
  Austrii

  Polsce
  Tajlandia
  Czechach
  Szkocja
  Szwajcarii
  Serbii
  Słowacji
  Rosji
  Rumunia
  Ukrainie
  Urugwaj
  USA
  Białorusi
  Wietnam

 • Nasi współpracownicy, ze względu na duże umiejętności językowe, działają również na obszarze byłych niemieckich terenów wschodnich: Śląska, Pomorza, Prus Wschodnich i Zachodnich, Brandenburgii i Kraju Sudeckiego, jak również na terenie Czech i Moraw.