Erbenermittlung Dr. Hans-J. Noczenski GmbH:

Jesteśmy specjalistycznym biurem z siedzibą w centralnej części Niemiec, które zajmuje się ustalaniem nieznanych spadkobierców w krajowych i zagranicznych sprawach spadkowych.
Oferujemy wiedzę w zakresie związków historycznych, geograficznych i uwarunkowanych emigracją, które w genealogii są warunkiem sine qua non skutecznej kwerendy podczas pracy z materiałem źródłowym.
Specjalizujemy się w poszukiwaniu, rekonstrukcji i dokumentowaniu danych biograficznych oraz tworzeniu drzew genealogicznych.
To wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie wyjaśnić nawet najbardziej zagmatwane stosunki pokrewieństwa w skali globu i udokumentować je zgodnie z wymogami prawa.