„Nie mów, że kogoś znasz, dopóki nie podzieliłeś z nim spadku.“
Caspar Lavater
DEFINICJA

 

 
  • Ustalanie spadkobierców to termin prawny oznaczający szukanie spokrewnionych członków spadkodawcy, którzy na podstawie dziedziczenia ustawowego wchodzą w rachubę jako beneficjenci zmarłego. Najczęściej chodzi o skomplikowane poszukiwania genealogiczne przodków i następców spadkodawcy. Pracownicy ustalające spadkobierców badają skomplikowane pokrewieństwo (niemieckie prawo spadkowe jest w sprawie dziedziczenia ustawowego nieskończone) żeby osiągnąć zamierzony cel-połączyć spadkobierców ze spadkiem.

  • Częścią składową badań jest przeprowadzenie dowodu/ zebranie dokumentacji dotyczącej kolejności powołania do spadku poprzez ogólnie dostępne dokumenty i inne dowody spadkowe. Ustalenie spadkobierców dostarcza dowodu do roszczeń prawnych dotychczas nieznanym zainteresowanym. Zebranie wymaganej dokumentacji umożliwia ustalonym spadkobiercom, już w trakcie przeprowadzania dowodu, otrzymanie potwierdzenia o należnym spadku, którego prawdziwość jest powszechnie uznawana.

  • Działania pracownika ustalającego spadkobierców polegają na zgromadzeniu informacji i wyjaśnieniu istniejącego stanu rzeczy, nie może to jednak służyć jako porada prawna.

  • Do profesjonalizacji zawodu należą także kierunkowe wykształcenie i systematyczne dokształcanie.

  • Poszukujący spadkobierców wypełniają swym działaniem ważne zadania publiczne zagwarantowane Konstytucją, jak: gwarancja własności i prawo do spadku (art.14 Konstytucji) i tym samym umożliwiają spadkobiercom wypełnianie ich podstawowych praw.