Definicja

 

 
  • Ustalanie spadkobierców to termin prawny oznaczający poszukiwanie krewnych spadkodawcy, którzy na podstawie dziedziczenia ustawowego wchodzą w rachubę jako beneficjenci zmarłego. W większości przypadków chodzi o skomplikowaną kwerendę genealogiczną, która na etapie poszukiwań obejmuje zarówno przodków, jak i potomków spadkodawcy. Osoby zajmujące się ustalaniem spadkobierców badają pokrewieństwo obejmujące bardzo szerokie spektrum osób (niemieckie prawo spadkowe w kwestii dziedziczenia ustawowego ma charakter nieskończony) w celu połączenia spadkobierców ze spadkiem.
  • Ustalanie spadkobierców – od momentu wprowadzenia przepisów kodeksu cywilnego w niemieckich sprawach spadkowych – należy do zadań sądu spadkowego. Osoby zajmujące się ustalaniem spadkobierców wypełniają funkcję społeczną, chodzi mianowicie o gwarancję własności i prawa dziedziczenia na podstawie artykułu 14 ustawy zasadniczej. Swoimi działaniami umożliwiają one spadkobiercom korzystanie z tych praw podstawowych.
  • Ani w Niemczech ani za granicą nie istnieje zawód „poszukiwacza spadkobierców”, który byłby uznany jako zawód uzyskiwany w drodze kształcenia. Zawód ten ewoluował na przestrzeni dekad, a katalizatorem tego procesu były wydarzenia historyczne, jak i wynikająca z nich konieczność podyktowana praktyką. Konieczność ta w kontekście ustalania spadkobierców wynika z ustawowej regulacji, zgodnie z którą wspólnota spadkowa tworzy wspólnotę do niepodzielnej ręki, która może działać tylko jako kolektyw. Dlatego często nieodzowne jest przeprowadzenie absolutnie kompletnych poszukiwań przez profesjonalistów zajmujących się ustalaniem spadkobierców.
  • Częścią składową badań jest przeprowadzenie dowodu / zgromadzenie dokumentacji dotyczącej kolejności powołania do spadku w oparciu o ogólnie dostępne dokumenty i inne dowody spadkowe. Ustalenie spadkobierców dostarcza dowodu do roszczenia prawnego dotychczas nieznanym zainteresowanym. Dzięki temu ustaleni spadkobiercy mają możliwość uzyskania stwierdzenia nabycia spadku, którego prawdziwość jest powszechnie uznawana.
  • Działanie osoby zajmującej się ustalaniem spadkobierców polega na pozyskaniu informacji i wyjaśnieniu istniejącego stanu rzeczy, nie stanowiąc tym samym porady prawnej. Osoby zajmujące się ustalaniem spadkobierców nie są uprawnione do inkasowania płatności.