Hledat dědice, osoby zabývající se hledáním dědiců, zjistit dědice, služby pro vystěhovalce, praotce, předky, utečence
deutschenglishfrançaisespañolčeskypolskiпо-русски
My
Vyhledávání dědiců
 
Vyhledávání dědiců
Dr. Hans-J. NOCZENSKI GmbH

Mühlengasse 15
D - 07545 Gera
Německo
Příjezd
Telefon: +49-365-4209274
Telefax: +49-365-4209275
email:  info@erbenermittlung.de
„Nic, co kdy bylo učiněno s cílem pomoci, nebylo učiněno zbytečně.“
Stefan Zweig
Profil

 
Naše kancelář se specializuje už více než desetiletí na práci pro neznámé dědice, správce pozůstalosti či pozůstalostní soudy doma i v zahraničí. Hlavním těžištěm je výzkumná práce, nabízíme služby při zkoumání právní skutkové podstaty stavu věcí.
Musíme mít hluboké znalosti historických, geografických a emigračních souvislostí, ty jsou potřebné pro zpracovávání pramenů a nutné pro cílené vyhledávání v genealogii. Při práci se denně setkáváme s historickými skutečnostmi minulého století.
Specializujeme se na vyhledávání, rekonstrukci a dokumentaci biografických dat a zhotovování rodokmenů. Tím jsme schopni objasnit i velice rozvětvené příbuzenské vztahy po celém světě a soudně je zdokumentovat.
Způsob práce
Pomocí naší velké genealogické knihovny (seznam adres a telefonní seznamy bývalých německy osídlených oblastí, listiny vystěhovalců, místní kroniky, znalost umístění kostelních knih a seznamů matrik, historické atlasy, místní knihy atd.) a dále spojením s nejmodernější informační technologií jsme schopni vyhledávat efektivně vše ihned od převzetí zakázky.
Díky rozsáhlému elektronickému seznamu máme rychlý přístup ke zdrojům informací propojený s přístupem k světovým genealogickým databázím a archívům.
Stálá výměna informací našich odborníků nás spojuje s mnoha národními i mezinárodními genealogickými svazy a archívy. Jsme podporováni rozvětvenou sítí korespondentů a expertů po celém světě.
V přípravné fázi dědického řízení spolupracujeme s notáři a soudními tlumočníky.
Náklady spojené s vyhodnocováním pozůstalostí a s ekonomickým rozdělováním objemu majetku advokátům a daňovým poradcům zapojeným do případu jsou součástí našeho honoráře. Z toho je již patrné, že v oblasti vyhledávání dědiců musí mít náš odborník dostatečné schopnosti nejen na tomto základním pracovním poli, ale i při vyřizování neméně obtížné ekonomické části související s dědictvím (prodej cenností, nemovitostí atd.). I zde je nutné prokázat značnou erudovanost a zapojit další lidské zdroje.
Samozřejmostí je
vysoká kompetence ve všech větvích a dědických kmenech daného případu. Tím je podmíněna celistvost vyšetřování nezbytná pro daný dědický případ. Nutností je i spolehlivost a mlčenlivost a zachovávání profesního tajemství. Pro naše povolání je typické badatelské nadšení, smysl pro spravedlnost a respekt k pozůstalosti a lidskému osudu. Preferujeme exkluzivní udělení zakázky, neboť nám umožňuje loajalitu, transparentnost a spolupráci v atmosféře vzájemné důvěry.
Přejeme si, abyste měli k naší kanceláři důvěru, a to až do doby vyplacení svého dědického podílu. Prosím, neváhejte nás tedy v případě jakýchkoliv otázek osobně kontaktovat.
Společenská angažovanost
Výrazem naší společenské zodpovědnosti je stálá podpora zařízení, spolků, svazů škol a dalších organizací finančními dotacemi. Mezi mnoha jinými jmenujme například Německý červený kříž (DRK).