Hledat dědice, osoby zabývající se hledáním dědiců, zjistit dědice, služby pro vystěhovalce, praotce, předky, utečence
deutschenglishfrançaisespañolčeskypolskiпо-русски
My
Vyhledávání dědiců
 
Vyhledávání dědiců
Dr. Hans-J. NOCZENSKI GmbH

Mühlengasse 15
D - 07545 Gera
Německo
Příjezd
Telefon: +49-365-4209274
Telefax: +49-365-4209275
email:  info@erbenermittlung.de
Impresum

 

Osoba zabývající se hledáním dědiců

Majitel: Erbenermittlung
Dr. Hans-J. NOCZENSKI GmbH
Mühlengasse 15
D - 07545 Gera

Telefon:  +49.365 4209274
Telefax:  +49.365 4209275

E-Mail: info@erbenermittlung.de
Internet: www.erbenermittlung.de

Registrační soud Jena  HRB 512 481

Registrace
Erbenermittlung Dr. Hans-J. NOCZENSKI GmbH rejstříku B pod číslem 512 481 u Registračního soudu v Jeně.


Vyloučení ručení

1. Obsah online nabídky
Autor nepřejímá žádnou záruku za aktualitu, správnost, úplnost nebo kvalitu informací daných k dispozici. Nároky na ručení vůči autorovi, vztahující se na škody hmotného či nehmotného druhu, způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací popř. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud nejde prokazatelně o úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje změnit, doplnit a vymazat části stran nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či definitivně zastavit zveřejnění.

2. Odkazy
Rozsudkem z 12. května 1998 rozhodl Zemský soud v Hamburgu, že vložením odkazu je případně přejímána spoluodpovědnost za obsahy odkazované stránky.
Při přímých nebo nepřímých odkazech na cizí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které jsou mimo kompetenci autora, by ručitelská povinnost nabyla platnosti pouze v tom případě, že znal autor obsahy a bylo by pro něho technicky možné a únosné zabránit použití v případě protiprávních obsahů.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vložení odkazu nebyly poznatelné žádné ilegální obsahy na odkazovaných stránkách. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly pozměněny po vložení odkazu. Toto zjištění platí pro všechny uvedené odkazy vlastní online nabídky. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a především za škody vzniklé použitím nebo nepoužitím takto poskytnutých informací ručí sám nabízející stránky, na kterou bylo odkázáno, ne ten, kdo na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské a značkové právo
Autor se snaží dbát ve všech publikacích autorských práv použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat jím vyhotovené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využít grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů bez licence. Všechny ochranné známky a značky zboží jmenované v online nabídce a případně chráněné třetím podléhají neomezeně ustanovením příslušně platného značkového a majetkového práva zapsaných majitelů. Jen na základě pouhého jmenování nelze vyvozovat závěr, že značky nejsou chráněny právem třetích! Copyright pro zveřejněné, autorem samotným vyhotovené objekty zůstává pouze u autora stránek. Rozmnožování či použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.