Hledat dědice, osoby zabývající se hledáním dědiců, zjistit dědice, služby pro vystěhovalce, praotce, předky, utečence
deutschenglishfrançaisespañolčeskypolskiпо-русски
My
Vyhledávání dědiců
 
Vyhledávání dědiců
Dr. Hans-J. NOCZENSKI GmbH

Mühlengasse 15
D - 07545 Gera
Německo
Příjezd
Telefon: +49-365-4209274
Telefax: +49-365-4209275
email:  info@erbenermittlung.de
„Dnes znají lidé především cenu, ale ne hodnotu.“
Oscar Wilde
Honorář

 • Základem našeho honoráře je příslušný dědický podíl, takže pracujeme pouze na nezatížených pozůstalostech bez dluhů.
 • Osoba zabývající se hledáním dědiců musí vynaložit velké byrokratické náklady, má-li být její námaha odměněna úspěchem. Je-li dědic zjištěn, získá výhodu majetkového přírůstku z dědictví. Proto existuje nárok nahradit osobě zabývající se hledáním dědiců výlohy a náklady na rešerši z příslušného dědického podílu.
 • Pracujeme při hledání oprávněných dědiců doma i v zahraničí na vlastní riziko. Až s vyplacením pozůstalosti oprávněným dědicům je splatný náš honorář. Tak nevznikají žádné náklady, nebo dokonce předběžné platby, příkazcům popř. dědicům. Náš honorář závislý na výsledku dohodneme výlučně s dědicem, kterého jsme našli. Výše honoráře se orientuje stupněm obtížnosti pátrání.
  Je-li naše pátrání neúspěšné, neseme náklady sami.
 • Prodej pozůstalosti a hospodárné rozdělení dědicům je součástí našeho honoráře.
 • Požadavek pro uzavření dohody o honoráři vyplývá z rozsudku Spolkového soudního dvora (BGH, rozsudek z 23. září 1999, III ZR 323/98). Podle toho je osoba zabývající se hledáním dědiců k zajištění svého nároku na honorář povinna uzavřít dohodu s nalezeným dědicem, jinak neexistuje žádný nárok na odměnu nebo náhradu výloh
  Proto je pochopitelné, že se zveřejnění výsledků našeho pátrání uskuteční až po podepsání dohody všemi pretendenty o dědictví.
  Na výsledku závislá a proto pro příkazce a dědice zcela bezriziková dohoda o honoráři zabraňuje bezplatnému přivlastnění si našich často namáhavě, s vysokými náklady a pracně dosažených výsledků.
 • Poplatkový řád pro osoby zabývající se hledáním dědiců v německém právu neexistuje. Historicky se proto vžily procentuální sazby 33% plus daň z přidané hodnoty z čisté pozůstalosti u tuzemských pozůstalostí v našem oboru činnosti a soudy jsou považovány též za přiměřené. Dílčím, procentuálním honorářem je zaručeno, že odměna a výlohy jsou vždy v poměru k výši příslušného dědického podílu. Honoráře za vyhledávání dědiců závislé na úspěchu jsou tematizovány v literatuře (Jochum/Pohl: Nachlasspflegschaft, 3. Auflage 2006, Zimmermann: Die Nachlasspflegschaft, 2001).
 • Evropské a německé soudy potvrdily běžné živnostenské smlouvy o honorářích, m.j.

  vrchní zemský soud Wien, Usnesení z 3. říjen 1996, 1 Ob 2168/96x
  zemský soud Darmstadt, Rozsudek z 29. červen 2000, 13015/99
  nejvyšší soud Berlin, Rozsudek z 5. listopad 2001, 26 U 10301/100
  zemský soud Berlin, Rozsudek z 1. únor 2002, 35.0.423/01
  Tribunal de Grande Instance de Paris vom 11. únor 2003, 03/80053
  Tribunal de Grande Instance de Creteil vom 18. březen 2003, 02/12791/2eme Chambre
  zemský soud Ellwangen, Rozsudek z 14. květen 2003, 5 O 95/03
  zemský soud Berlin, Rozsudek z 19. prosinec 2003, 35 O 131/03
  Tribunal de Grande Instance de Grasse vom 27. leden 2006, RG No 04/07781
  vrchní zemský soud Brandenburg, Rozsudek z 20. květen 2008, 11 U 157/07
  zemský soud Potsdam, Rozsudek z 7. říjen 2008, 6 O 128/08

 • Základem výpočtu výše našeho honoráře je skutečná hodnota pozůstalosti určená k vyplacení dědici plus zákonná DPH. Do toho jsou zahrnuty všechny výlohy naší kanceláře.
 • Náš honorář platí při možném zdanění dědictví jako pozůstalostní závazek, takže značná část naší služby je kryta úsporou dědické daně.
Bohužel není náš obor činnosti chráněn před "černými ovcemi". Ty se poznají i tak, že vyžadují platbu předem nebo na pretendenty o dědictví naléhají k podpisu dohody o honoráři z časových důvodů. Pozor je třeba dát i na zpětná volání přes telefonní čísla pod 0900.