Hledat dědice, osoby zabývající se hledáním dědiců, zjistit dědice, služby pro vystěhovalce, praotce, předky, utečence
deutschenglishfrançaisespañolčeskypolskiпо-русски
My
Vyhledávání dědiců
 
Vyhledávání dědiců
Dr. Hans-J. NOCZENSKI GmbH

Mühlengasse 15
D - 07545 Gera
Německo
Příjezd
Telefon: +49-365-4209274
Telefax: +49-365-4209275
email:  info@erbenermittlung.de
„Neříkej, že znáš člověka, dokud se s ním nedělíš o dědictví.“
Caspar Lavater
Definice

 
  • Jako vyhledávání dědiců označujeme v právnictví hledání příbuzných zůstavitele, kteří přicházejí na základě zákonné dědické posloupnosti v úvahu jako zvýhodnění zesnulého. Jedná se většinou o složité genealogické rešerše, při kterých se provádí rešerše po předcích a potomcích v kombinaci. Osoby zabývající se hledáním dědiců vypátrají daleko rozvětvené příbuzenství (německé dědické právo je co se týče zákonné dědické posloupnosti nekonečné) za cílem, svést dohromady dědictví a dědice.

  • Součástí pátrání je dokazování / dokumentace dědické posloupnosti veřejnými listinami a jinými dědickými důkazy. Vyhledávání dědiců prokazuje právní nárok dosud neznámých účastníků. Umožňuje tím zjištěným dědicům pomocí těchto důkazů dostat dědickou listinu, jejíž správnost požívá veřejné důvěry.

  • Vyhledávání dědiců vyplývá z nutnosti, že dědické společenství jako tzv. společnost rukou společnou a nerozdílnou může vystupovat pouze jednotně.

  • Činnost osoby zabývající se hledáním dědiců spočívá v obstarání informací a v objasnění stavu věci a nepředstavuje právní poradnu.

  • K profesionalizaci stavu povolání patří i odborné vzdělání a náročné další vzdělávání.

  • Osoby zabývající se hledáním dědiců plní společenskou funkci, totiž záruku majetku a dědického práva vyplývající z článku 14 ústavy. Svou činností umožňují dědicům často využití těchto základních práv.